The Fifth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the sixth quarter (01.09.2020-30.11.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During previous quarters, the researchers finished the investigations in the activity 3 to increase WPT power, based on the knowledge acquired using lower power experimental equipment, and the company has started research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system solution for heat accumulators” developing 11kW Tx module.

The delays created by Covid-19 pandemic breakout in the previous quarters has been continuing as the second wave and the restrictions brought by the government has forced company to arrange the workflow, so that researchers and engineers work mostly from home. This further confirms that an extension of the project by six months till the end of 2021 will be necessary.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Piektais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma sesto ceturksni (01.09.2020-30.11.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums pabeidza strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas projekta 3. aktivitātē, balstoties uz iepriekšējos ceturkšņos iegūtajām zināšanām par enerģijas pārraidi izmantojot mazākas jaudas eksperimentālās iekārtas, un ir uzsākti pētījumi 5. aktivitātē  – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa.

Aizkavēšanās projekta īstenošanā, ko tika radījusi Covid-19 iepriekšējos ceturksņos, turpinās, atsākoties pandēmijas otrajam vilnim un tam sekojošiem valdības noteiktajiem darbības ierobežojumiem. Uzņēmums ir pārveidojis darba organizāciju, cik iespējams inženieriem un pētniekiem veicot darbus attālināti. Tomēr šie notikumi vēl vairāk apstiprina nepieciešamību projekta pagarināšanai par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada beigām.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.