Lesla uzsāk pētījumu elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei

Rīgā, 01.10.2020

SIA “Lesla Latvia” ir uzsākusi uzsākt projekta „Pētījums elektrisko skrejriteņu uzlādes koplietošanas infrastruktūras sistēmas izveidei” īstenošanu sadarbībā ar “Enerģētikas un transporta kompetences centru” (ETKC). 

Covid-19 pandēmija ir papildus pierādījusi nepieciešamību pēc tīrāka gaisa, kas vissmagāk skar cilvēkus ar plaušu slimībām. Elektriskā sabiedriskā transporta izmantošana kā vēlamais risinājums piesārņojumam pilsētās, var būt nopietni apgrūtināta vairākus gadus, un nepieciešamība palielināt sociālo distancēšanos būs aktuāla, kamēr vīruss nebūs pilnībā novērsts. Mikromobilitāte kā elektriskie skrejriteņi ir piemērots transporta risinājums tīrai nākotnei, jo tas ne tikai samazina CO2 un NOx emisijas, bet ir vienīgais veids, kā cīnīties pret PM emisijām, ko pilsētās galvenokārt izraisa satiksmes putekļi.

Šajā projektā ir paredzēts veikt pētījumu SIA Lesla Latvia izstrādātā elektrisko skrejriteņu publiskas uzlādes infrastruktūras eksperimentālo modeļu izstrādei.  Pētījums sevī ietvers esošo koplietošanas skrejriteņu sistēmu lietošanas analīzi balstoties uz empīriskajiem datiem un modeļa izstrādi optimālai infrastruktūras izveidošanai.  Papildus projekts paredz veikt pētījumu par bezvadu enerģijas pārraides nodrošināšanu stiprā ārējā magnētiskā laukā, lai izstrādātu skrejriteņu pieslēgšanas mehānismu neizmantojot kustīgas daļas, vienlaikus nodrošinot skrejriteņu bezvadu lādēšanu.  Projekta beigās paredzēts demonstrēt sistēmas eksperimentālo prototipu.

Projekta nr. ir Nr.1.2.1.1/18/A/001

Par kompetences centru:

“Enerģētikas un transporta kompetences centrs” (ETKC) tiek  projekta „Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” 4.kārtai..

ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

  • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
    • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
    • Viedā enerģētika un transports.

ETKC Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.