The Eighth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the eight quarter (06.2021-08.2021) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the work on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system solution for heat accumulators”. The development of the new wireless charger module is coming to the end and the team is preparing to test it in the next quarters.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Astotais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma astoto ceturksni (06.2021-08.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja darbus pie 11kW bezvadu enerģijas pārraides moduļa izstrādes projekta 5. aktivitātē “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”.  Moduļa izstrādes darbi tuvojas beigām un komanda gatavojas eksperimentālā modeļa testēšanas uzsākšanai nākamajos projekta ceturkšņos.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.