Wednesday, September 23rd, 2020

now browsing by day

 

The Fourth Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the fifth quarter (01.06.2020-31.08.2020) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

During this time, the company has continued its research on wireless power transfer (WPT) solutions in an effort to recover the delays created by Covid-19 pandemic breakout in the previous quarter. As forecasted in the previous quarterly report, an extension of the project by six months till the end of 2021 will be necessary as the Covid-19 pandemic has not finished and the company still largely carries out research observing social distancing measures.

In this quarter, the researchers continued the investigations to increase WPT power, based on the knowledge acquired during previous quarters using lower power experimental equipment. Potential suppliers have been identified for material orders in activity 5 – “Development of WPT solution for the heat battery energy system”, which is expected to be completed in the next quarter.  

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Ceturtais progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma piekto ceturksni (01.06.2020-31.08.2020) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā laikā uzņēmums ir turpinājis pētījumus, cenšoties atgūt iekavētos darbus, ko tika radījusi Covid-19 iepriekšējā ceturksnī. Kā tika prognozēts iepriekšējā ceturkšņa atskaitē, būs nepieciešama projekta pagarināšana par sešiem mēnešiem līdz 2021. gada beigām, jo Covid-19 pandēmija nav beigusies un uzņēmums lielā mērā turpina darbu attālināti, ievērojot sociālās distancēšanās norādījumus.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas, balstoties uz iepriekšējos ceturkšņos iegūtajām zināšanām par enerģijas pārraidi izmantojot mazākas jaudas eksperimentālās iekārtas. Ir apzināti piegādātāji un iesākti materiālu pasūtījumi 5. aktivitātē – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, ko paredzēts pabeigt nākamajā ceturksnī.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168