June, 2021

now browsing by month

 

The Seventh Progress Report on a Wireless Charging Solution for a Sustainable Heating of the Public Electric Transport

“Lesla Latvia” has completed the seventh quarter (03.2021-05.2021) in the research project “Development of a sustainable heating solution for the salon of the public electric transport”.

In this quarter the Lesla team continued the research on wireless power transfer (WPT) solutions in activity 5. “Developing a wireless power system solution for heat accumulators” developing 11kW Tx module in a modular way consisting of three 3.2kW modules. This decision was made based on the design structure of the heat accumulators, as well as taking into account the potential practical applicability of the equipment.

About the project:

The goal of the project is to develop an ecologically sustainable heating solution for public electric transport by using heat accumulators.  The new technology will allow the heating of public electrical bus without relying on fossil fuel or extended battery capacity. Heat energy is to be stored in heat accumulator and renewed by wireless charging during stops. The project is run by the Latvia University of Life Sciences and Technologies (LLU) in partnership with eMobility and Lesla Latvia.  

The project is co-financed by European Regional Development Fund. Project identification number is: 1.1.1.1/18/A/168

Septītāis progresa ziņojums par bezvadu uzlādes risinājumu ilgtspējīgai sabiedriskā elektriskā transporta apsildei

Uzņēmums “Lesla Latvija” ir pabeidzis pētījuma septīto ceturksni (03.2020-05.2021) pētniecības projektā “Sabiedriskā elektrotransporta salona ilgtspējīga apsildes risinājuma izstrāde”.

Šajā ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie bezvadu enerģijas pārraides jaudas palielināšanas darbiem – “Siltuma baterijas energosistēmas bezvadu risinājuma izstrāde”, veicot darbus pie 11kW enerģijas pārraides moduļa. Pamatojoties uz siltuma bateriju uzbūves struktūru, kā arī ņemot vērā izstrādājamās iekārtas potenciālo praktisko pielietojamību, tika nolemts izstrādājamo iekārtu būvēt modulāru balstoties uz trim 3.2kW moduļiem.

Par projektu:

Projekta mērķis ir izstrādāt ekoloģiski ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu sabiedriskajam elektrotransportam, izmantojot siltuma akumulatorus. Jaunā tehnoloģija ļaus nodrošināt publisko elektroautobusu siltumapgādi, nepaļaujoties uz fosilo kurināmo vai palielinot akumulatora jaudu. Siltuma enerģiju paredzēts uzglabāt siltuma akumulatorā un atjaunot ar bezvadu lādēšanu pieturu laikā. Projektu vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar SIA “e-Mobility” un Lesla Latvia.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds. Projekta identifikācijas numurs ir: 1.1.1.1/18/A/168

Lesla Latvia veic vaučeru projekta īstenošanu

Rīgā, 2020. gada 7. jūnijā.

2020. gada 11. maijā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) lēmumu Nr. NOS-TP-2020/441 SIA Lesla Latvija ir saņēmuši atbalstu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001.

2020. gada 7. jūnijā SIA Lesla Latvia sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti uzsāka vaučeru projekta “Elektroauto bezvadu uzlādes iekārtas kontroliera moduļa izstrāde”

Pasūtītājs SIA “Lesla Latvia” ir izstrādājuši bezserdes bezvadu enerģijas pārraides tehnoloģiju, kas ir vairākas reizes vieglāka un lētāka, salīdzinot ar citiem bezvadu uzlādes produktiem. Uzņēmums pašlaik veic darbu pie tehnoloģijas komercializācijas dažādiem pielietojumiem.

Projekta mērķis ir projekta ietvaros izstrādāt prototipu bezvadu uzlādes iekārtas kontroliera modulim enerģijas uztvērēja pievienošanai elektroauto, emulējot CCS uzlādes sistēmas Level 1 Mode 2 (Type 2) darbību, atbilstoši IEC 61851 standartam.

Šis projekts ir daļa no Lesla WPT pielāgošanas izmantošanai ekonomiski izdevīgas elektroauto bezvadu uzlādes iekārtas izveidošanas. Lielākā daļa cilvēku, kas dzīvo pilsētās daudzdzīvokļu ēkās, reāli nevar izmantot elektroauto, jo nav ērtas, visiem plaši pieejamas uzlādes infrastruktūras. Bezvadu elektroauto uzlādes tehnoloģija ir ideāli piemērota masveida ielu uzlādes infrastruktūras izveidošanai.